Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Προγραμματίστε τη χρονιά σας με βάση το ημερολόγιό μας με τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για το ελληνικό κρασί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Dates Event Location
2014/05/13

New Wines of Greece Road Show

Montreal
2014/05/15

New Wines of Greece Road Show

Toronto
2014/05/20

New Wines of Greece Road Show

San Francisco
2014/05/22

New Wines of Greece Road Show

New York
2014/06/02-04

International London Wine Fair

London
2014/05/31-06/01

Ανοιχτές Πόρτες/Open Cellars 

Kir-Yianni Estate, Naoussa